НачалоДокументиСчетоводство, бюджет и управление на собствеността

ДПП Персина | Документи

БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2024 г.

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2023 г.

Дата на публикуване: 12.09.2023 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА БРАКУВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ЗА ПРОДАЖБА НА ИЗЛИШНИ И НЕГОДНИ ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ

Дата на публикуване: 02.06.2023 г. изтегли
 
Разходи Ковид

Дата на публикуване: 21.04.2023 г. изтегли
 
БЮДЖЕТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЗА 2022 г.

Дата на публикуване: 05.04.2022 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица за периода 01.01. - 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица за периода 01.01.-31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. изтегли
 
Разходи Ковид

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица за периода 01.01.-31.10.2021 г.

Дата на публикуване: 04.11.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица за периода 01.01. - 31.10.2021 г.

Дата на публикуване: 04.11.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица

Дата на публикуване: 01.10.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица

Дата на публикуване: 01.10.2021 г. изтегли
 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИАГ

Дата на публикуване: 16.06.2021 г. изтегли
 
Регистър на договорите за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху поземлени имоти горски територии

Дата на публикуване: 03.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 253/25.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за униформено представително облекло на служителите от ИАГ и РДГ за 2021 година

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - физически лица

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Договори на Изпълнителна агенция по горите - юридически лица

Дата на публикуване: 02.06.2021 г. изтегли
 
Ежемесечната отчетна информация за извършените разходи във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 02.2021

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Ежемесечната отчетна информация за извършените разходи във връзка с предприетите мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 към 12.2020

Дата на публикуване: 17.01.2021 г. изтегли