Начало

ДПП Персина

Местонахождение

Природен парк “Персина” се намира на северната граница на Република България по поречието на река Дунав. Разположен е на площ от 21 762,2 ха по цялата дължина на Свищовско – Беленската низина, на територията общините Никопол, Белене и Свищов. Обхваща всички български дунавски острови в тази част на река Дунав: Персин, Голяма бързина, Магареца, Щуреца, Милка, Китка, Предела, Градина, Средняк, Лакът и Палец. Природен парк "Персина"  включва територии от землищата на Никопол, Драгаш Войвода, Белене, Свищов и Ореш.

Дирекцията на Природен парк “Персина” се намира в гр. Белене, малък град на брега на река Дунав.

Средните географски координати са 43о 38’ – Север, 25о 06’ – Изток.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995