НачалоНовини 2022/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.09.2022 - Над 1500 сигнала за незаконна сеч са проверили горските инспектори от началото на август

Публични проверки за незаконна сеч се извършват на територията на цялата страната. От началото на август до момента горските служители на регионалните дирекции по горите са получили и са реагирали на повече от 1500 сигнала на граждани за нерегламентирани дейности в горските територии, съхраняване на дървесина или горски пожари. Всички проверки са публични и се извършват в присъствието на жалбоподателя, при негово желание. 

В периода на активно снабдяване на населението с дърва за огрев, гражданският контрол също е от  значение. Проверява се всеки сигнал, като всеки, който желае може да вземе участие при осъществяването на проверки по спазването на горското законодателство в страната.

Само за периода от началото на месец август 2022 г. до настоящия момент в офис "Център 112" на ИАГ са получени общо 1344 бр. сигнали нерегламентирани дейности в горите и възникнали горски пожари, а в разработеното мобилно приложение на ИАГ „Защити гората“, получените сигнали са общо 107 бр. 

Апелираме отново, при наличие на съмнения за нерегламентирани действия с дървесина и недървесни горски продукти, подавайте сигнали на телефон 112 с цел извършването на своевременни проверки от компетентни длъжностни лица в структурите на Изпълнителна агенция по горите.