НачалоНовини 2022/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

16.09.2022 - Покана от „Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово до представителите на браншовите организации в горския сектор и на ползвателите на дървесина

за провеждане на среща-консултация на 29.09.2022 г. от 10.30 ч.

 
Документи