НачалоНовини 2022/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.09.2022 - Експерти от 17 държави обменят опит в развитието на кръговата биоикономика в изпълнение на проект СЕЕ2АСТ по програма Хоризонт Европа

Експерти от Централна и Източна Европа ще обменят опит и практики в разработването на  планове и стратегии за развитие на биоикономиката. Работата на специалистите е обединена в проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика - СЕЕ2АСТ“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз, в който Изпълнителна агенция по горите е партньор.
Стартиращата работна среща по проекта ще се проведе на 13 и 14 септември 2022 г. в гр. Будапеща, Унгария. Проектът e с общ бюджет 3,9 милиона евро и ще се изпълнява от консорциум от 17 държави в продължение на 3 години.
Основната цел е свързана с обмен на знания и въвеждането на иновативни управленски модели, с което ще се даде възможност на страните в Централна и Източна Европа (Унгария, България, Хърватия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и извън тях (Гърция, Република Сърбия) да разработят Национални стратегии и планове за действие за кръгова биоикомика за постигане на по-добра информираност и обществена ангажираност, надграждайки практиките на страни с опит, като Австрия, Белгия, Финландия, Германия, Холандия, Испания, Швеция.
Изпълнението на проекта започва от началото на месец септември 2022 г.  Проектното предложение е разписано по обявата „Иновативно управление, наблюдения върху околната среда и дигитални решения за подкрепа на Зеления пакт“. Управлението и изпълнението на проект СЕЕ2АСТ от страна на ИАГ ще се извършва от екип от седем служители на ИАГ, съответно: координатор на проекта, счетоводител, юрисконсулт, експерт „Заинтересовани страни“, PR експерт, експерт „Биоикономика“ и експерт „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“.
В стартиращата среща на 13 и 14 септември 2022 г. в гр. Будапеща ще присъстват представители на всички проектни партньори, а от страна на ИАГ координатора на проекта и експерта „Заинтересовани страни“.