НачалоНовини 2023/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.09.2023 - Експерти от ИАГ взеха участие в третата работна среща на консорциума по проект СЕЕ2АСТ по програма "Хоризонт Европа" 2021-2027 г. на ЕС в гр. Загреб, Хърватия

На 19 септември 2023 г. в Загреб се събраха 17-те партньори по проекта „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика“ -  CEE2ACT за провеждане на третата работна среща на консорциума, домакин на която беше хърватският партньор WWF-Adria. Проектът навлиза във втората си година на изпълнение - година на активни дейности. На срещата партньорите обсъдиха текущите дейности по съответните Работни пакети и техния напредък, като се наблегна на дискусиите, касаещи създаването на Национални биоикономически центрове/хъбове в 10-те целеви страни от Централна и Източна Европа, една от които е България.

Партньорите участваха в различни интерактивни сесии относно целите на хъбовете, критериите за оценка и дейностите за трансфер на знания, отговарящи на нуждите на 10 страни от Централна и Източна Европа. Няколко от водещите лидери на работни пакети по проекта  представиха нови електронни решения, които ще започнат да функционират през март 2024 г.

Всички партньори имаха шанса да участват в откриването на Хърватския център/хъб за биоикономика в Загреб, като събитието се проведе на 20 септември, в присъствието на министъра на земеделието на Хърватия – г-жа Мария Вукович. През следващите две години хърватският център в сътрудничество с Министерството на земеделието ще работи за наблюдение на изпълнението на Стратегията за биоикономика и ще насърчава сътрудничеството на всички заинтересовани страни в обмена на информация, знания и опит, какъвто се надяваме да бъде резултатът и за нас като целева държава с оптимални ресурси в сферата на биоикономиката.

От българска страна в срещите участие взеха д-р инж. Любчо Тричков - координатор на проекта и Николета Динева, експерт „Заинтересовани страни“, част от екипа на Изпълнителна агенция по горите - партньор в консорциума изпълняващ проект CEE2ACT. 

Повече информация за проекта може да бъде намерена на интернет страницата на  CEE2ACT: https://www.cee2act.eu и в „Туитър“: https://twitter.com/CEE2ACT

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност